2011

Өөрсдийн барилгын хэрэгцээнд зориулан вакум хаалга цонхны цех байгуулсан.

© 2021 gankhiits.mn