2006

Дорнод аймагт цахилгааны хүчитгэсэн бетон тулгуурын үйлдвэр болох “ХҮЧИТГЭСЭН БЕТОН ХИЙЦ” ХХК- ийг байгуулсан. 2015 oнд “ЭКО ХИЙЦ” ХХК болон өөрчлөгдөн зохион байгуулагдсан.

© 2021 gankhiits.mn