2005

Монголд хамгийн анхны сэндвич хавтангийн үйлдвэрийг байгуулсан. 2014 онд ган хийц сэндвич хавтангийн үйлдвэр ххк болон өөрчлөгдөнбайгуулагдсан.

© 2023 gankhiits.mn