1994

Өөсрдийн инженер техникийн ажилчдын санаачлагаар ясны гурил боловсруулах технологи боловсруулан үйлдвэр байгуулж 2 жилийн дотор 600 тонн ясны гурил үйлдвэрлэж экспортолсон.

© 2023 gankhiits.mn