танилцуулга

Ган хийц ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь 9 гишүүнтэй, үүнээс 6 гишүүн энгийн гишүүд, 3 гишүүн нь хараат бус гишүүнээр 2019 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 01 тогтоолоор томилогдон ажиллаж байна.

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх хороод:

  1. Аудитын хороо
  2. Цалин урамшууллын хороо
  3. Нэр дэвшүүлэх хороо

Аудитын хорооны гишүүд :

Хорооны дарга Ц.Жанлав

Гишүүн Э.Долгорсүрэн

Гишүүн Д.Сайнбаяр

Цалин урамшууллын хорооны гишүүд:

Хорооны дарга Д.Сайнбаяр

Гишүүн Ц.Хангай

Гишүүн Д.Энхбаатар

Нэр дэвшүүлэх хорооны гишүүд:

Хорооны дарга Д.Энхбаатар

Гишүүн Б.Эрдэнэбаяр

Гишүүн Ц.Жанлав

© 2023 gankhiits.mn