2021 он, Өвөрхангай аймгийн хужирт суманд 41 метр хүзүүвчийн төмөр хийц

“Жем констракшн” ХХК-ийн захиалгаар Өвөрхангай аймгийн хужирт суманд хан хужиртын амралтын газарт 41 метр хүзүүвчийн төмөр хийцийн ажлыг хийж дуусгалаа.

© 2023 gankhiits.mn