2021 он, Идгаа Дашчойнзинлин хийдийн өргөтгөлийн барилгын төмөр хийц

Ub city mongolia ххк-ийн захиалгаар Идгаа Дашчойнзинлин хийдийн өргөтгөлийн барилгын төмөр хийцийн ажлыг хийж  гүйцэтгэв.

© 2022 gankhiits.mn