2021 он, Идгаа Дашчойнзинлин хийдийн өргөтгөлийн барилгын төмөр карказ, хийц

Ub city mongolia ххк-ийн захиалгаар Идгаа Дашчойнзинлин хийдийн өргөтгөлийн барилгын төмөр карказ, хийцийн ажлыг хийж  гүйцэтгэв.

© 2023 gankhiits.mn