2009 он, Заамар давсны үйлдвэр

Заамар давсны үйлдвэрийг түлхүүр гардуулах нөхцөлтэйгээр бүгдийг нь хийж өглөө. Нийт төсөвт өртөг 1 тэрбум.

© 2022 gankhiits.mn