Greeting of the Chairman of the Board

Greeting of the Chairman of the Board  We would like to thank all the directors and employees of companies and organizations who have made a real contribution to the development of Mongolia's construction and infrastructure sector for 36 years, and for purchasing our products that meet international standards. TOGETHER FOR THE DEVELOPMENT OF MONGOLIA I sincerely hope that you will create a lot and wish you all the best. the Chairman of the Board /The Honored Worker of Mongolia / /The Mongolian Consulting Engineer/

Үйлчилгээ

Зураг төсөл боловсруулах

Манай зургийн алба нь 1-16 давхар барилга байгууламжийн барилга ахитектур, орчны ерөнхий төлөвлөгөө, тохижилт өндөржилт, барилга бүтээцийн зураг төсөл, барилгын зохион байгуулалтын зураг төсөл, барилга байгууламжийн тоног төхөөрөмж, инженерийн байгууламж /резервуар, бункер, силос, цамхаг, яндан/ зураг төсөл, барилгын зохион байгуулалтын зураг төсөл гэх мэт зургийг барилгын норм дүрэм бусад хууль тогтоомжийг мөрдөн хэрэглэгч захиалагчдын ашиг сонирхолд нийцсэн зургийг боловсруулан ажилладаг

Төмөр хийц үйлдвэрлэх

Манай компани нь үйлдвэрийн ба иргэний бүх төрлийн төмөр хийц, даацын болон даацын бус төмөр хийц эдлэл, даралтат сав хоолой, уурын зуухны бүх төрлийн тогоо, эд анги, өндөр хүчдэлийн тулгуур, авто замын гүүрийн эд анги, бүх төрлийн галарей, емкость зэргийг зургийн дагуу үйлдвэрлэнэ

Төмөр хийц угсралт

Бид барилга угсралтын ажлыг стандартын дагуу богино хугацаанд хийж гүйцэтгэхээс гадна шаардлагатай тохиолдолд угсралтын багуудыг гэрээний дагуу нэмж ажиллуулдаг. Барилга угсралтын тоног төхөөрөмж, сэлбэг, зөөврийн кран, суурин кран зэрэг техникийн хувьд бүрэн хангагдсан өндөр зэрэглэлтэй угсрагч, гагнуурчидтай хамт олон юм

Бүтээгдэхүүний төрлүүд

Хийсэн ажилууд

Мэдээ, мэдээлэл

Announcement of shareholders meeting

Announcement of shareholders meeting

Thursday April 22nd, 2021
Report meeting

Report meeting

Tuesday December 29th, 2020

© 2021 gankhiits.mn