2012

Түлш, эрчим хүчний хэмнэлтэт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх зорилгоор “ЭКОНОМИ ЭНИРЖИ ХИЙЦ” ХХК байгуулсан.

© 2022 gankhiits.mn