2011

Өөрсдийн барилгын хэрэгцээнд зориулан вакум хаалга цонхны цех байгуулсан.

© 2020 gankhiits.mn