2011

Өөрсдийн барилгын хэрэгцээнд зориулан вакум хаалга цонхны цех байгуулсан.

© 2022 gankhiits.mn