2010

Монголдоо анхны 2016 хадаасны үйлдвэр байгуулсан.

© 2022 gankhiits.mn