1985

Барилгын материалын үйлдвэрийн яам-ны сайдын 365 тоот тушаалаар тус Яамны харьяа цахилгаан сантехникийн Нэгдсэн үйлдвэрээс бие даан тусгаарлагдан барилгын төмөр хийцийн үйлдвэр нэртэйгээр анх байгуулагдсан юм.

© 2023 gankhiits.mn