2006 он, Суруга Монгол ХХК-ийн Үйлдвэрийн барилга

© 2020 gankhiits.mn