2017 он, Төв аймгийн аргалант сумын соёлын төв, спорт заалны барилга

“ГАН ХИЙЦ” ХК НЬ ТӨВ АЙМГИЙН АРГАЛАНТ СУМЫН СОЁЛЫН ТӨВ, СПОРТ ЗААЛНЫ БАРИЛГЫН ЗУРАГ ТӨСЛИЙГ БОЛОВСРУУЛЖ, ТӨМӨР ХИЙЦИЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЖ, ТӨМӨР ХИЙЦ УГСРАЛТЫН АЖЛЫГ ХИЙЖ ӨГЧ ТҮЛХҮҮР ГАРДУУЛЖ ӨГЛӨӨ.

© 2022 gankhiits.mn