2017 он, Төв аймгийн аргалант сумын соёлын төв, спорт заалны барилга – төмөр карказ, сэндвич барилга

“ГАН ХИЙЦ” ХК НЬ ТӨВ АЙМГИЙН АРГАЛАНТ СУМЫН СОЁЛЫН ТӨВ, СПОРТ ЗААЛНЫ БАРИЛГЫН ЗУРАГ ТӨСЛИЙГ БОЛОВСРУУЛЖ, ТӨМӨР КАРКАЗ ХИЙЦИЙГ ҮЙЛДВЭРЛЭЖ, ТӨМӨР КАРКАЗ ХИЙЦ УГСРАЛТЫН АЖЛЫГ ХИЙЖ, СЭНДВИЧЭН БАРИЛГЫГ БҮТНЭЭР НЬ ТҮЛХҮҮР ГАРДУУЛЖ ӨГЛӨӨ.

© 2023 gankhiits.mn