2017 он Монголын улаан загалмайн нийгэмлэгийн хүүхдийн заслангийн агуулахын барилга – төмөр карказ, сэндвич барилга

Монголын улаан загалмайн нийгэмлэгийн хүүхдийн заслангийн агуулахын барилга – төмөр карказ, сэндвич барилгыг амжилттай гүйцэтгэн, хүлээлгэн өгөв.

© 2023 gankhiits.mn