2019 он, Андлалын өргөө цогцолбор

Захиалагч “Хос санаа” ХХК-ний Хэнтий аймгийн Батноров суманд байрлах Андлалын өргөө цогцолбор барилгын төмөр хийцийг үйлдвэрлэж өглөө. 2019 он 5 сар

© 2021 gankhiits.mn