Монгол Улсын нийтийн бүжгийн аварга шалгаруулах тэмцээнийг ивээн тэтгэв.

Нийслэлийн соёлын газар, Монголын уламжлалт нийтийн бүжгийн холбоо “гэгээ” төв, UBS телевиз хамтран Монгол Улсын хэмжээнд явагдсан онлайн нийтийн бүжгийн тэмцээнийг Ган Хийц ХК ивээн тэтгэж хамтран ажиллав.

Уг тэмцээнд 200 хүн оролцсон бөгөөд анх удаа онлайнаар болж байгаараа онцлог байв.

© 2021 gankhiits.mn