Тайлангийн хурал

“Ган Хийц” ХК-ний дотоод ажилтан нарын тайлангийн хурал 2020 оны 12 сарын 28 өдөр боллоо. Цар тахал гарсантай холбогдуулж холбогдох журмын дагуу зохион байгууллаа. Уг хуралд манай компаний алба нэгжүүд оролцож 2020 онд өөр өөрсдийн хийж гүйцэтгэсэн ажлаа  хоорондоо илтгэл тавьж, цаашид сайжруулах арга хэмжээ болон 2021 онд хийх ажлын төлөвлөгөө зэргийг ярилцлаа. Мөн хамт олны саналаар байгууллагын  Зөв хүнээр Ерөнхий Инженер Б.Ганбат шалгарч, 2020 онд төмөр хийцийн цехэд сайн ажилласан Шилдэг ажилтан шалгаруулж өргөмжлөл үнэ бүхий зүйлээр шагналаа.

2020 оны байгууллагын шилдэг зөв хүнээр Ерөнхий Инженер Б.Ганбат шалгарав.

© 2023 gankhiits.mn