Үнэт зүйлс

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Монгол Улсдаа тэргүүлэх үлгэр жишээ, итгэл хүлээсэн барилгын төрөлжсөн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч үндэсний компани болох

БИДНИЙ ЗОРИЛТ

Урт хугацаандаа:

  • Дотоодод өргөн хэрэглэгддэг бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх (нэрийн бүтээгдэхүүнтэй болох)
  • Монгол улсад төмөр хийц, тоног төхөөрөмжийн салбарыг хөгжүүлэх

Богино хугацаандаа:

  • Компанийн үнэт зүйл болох ажилчдын мэдлэг боловсрол, ур чадварыг дээшлүүлж ажиллах (хүн төвтэй компани болох)
  • Компанийн засаглалыг сайжруулж, компанийг дэлхийд өрсөлдөх компани болгох
  • Компанийн тоног төхөөрөмжийг шинэчилж, хөдөлмөрийн бүтээмжийг дээшлүүлэн, үр ашгийг нэмэгдүүлэх

БИДНИЙ БАРИМТЛАХ ЗАРЧИМ

  • Чанарыг эрхэмлэж ажиллана (стандарт, стандарт бас стандарт)
  • Ногоон хөгжлийг дэмжинэ
  • Хөдөлмөрийн үнэлэмжийг бүтээмжээр тодорхойлж шударга үнэлэнэ
  • Хууль дүрмийн дагуу үйл ажиллагаа явуулна

© 2021 gankhiits.mn